แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ชิ้นงาน เรื่องเส้นขนาน

แจกฟรีไฟล์  สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ชิ้นงาน เรื่องเส้นขนาน

แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ชิ้นงาน เรื่องเส้นขนาน

แจกฟรีไฟล์ สื่อการสอน ชิ้นงานนักเรียน สุด Exclusive โดย ครูมาแล้ว สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ชิ้นงาน เรื่องเส้นขนาน แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ประกอบการประเมิน

  • สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน
สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์
ชิ้นงาน เรื่อง เส้นขนาน

โหลดไฟล์ pdf ด้านล่าง รูปภาพนี้เป็นตัวอย่างสื่อ

ความหมายของ เส้นขนาน

เส้นขนาน คือ เส้นตรงสองเส้นที่ไม่มีทางตัดกัน หรือ เป็นเส้นตรงที่มีเส้นตั้งฉากเดียวกันได้ถ้ามีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดผ่านเส้นขนาน จะทำให้เกิดมุมภายใน

ดาวน์โหลดไฟล์

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว  รูปภาพ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

**ไม่อนุญาตให้นำไปอัพโหลดใหม่**


error: