ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่องลูกเสือมัคคุเทศก์ Guide Scout

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่องลูกเสือมัคคุเทศก์ Guide Scout

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่องลูกเสือมัคคุเทศก์ Guide Scout

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่องลูกเสือมัคคุเทศก์ Guide Scout โดยสมาคมวิทยากรลูกเสือบุรีรัมย์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียตริบัตรออนไลน์ (แบบทดสอบนี้ไม่แจ้งคะแนน ถ้าผ่านแล้วเกียรติบัตรจะส่งเข้าอีเมลครับ)

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่องลูกเสือมัคคุเทศก์ Guide Scout
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่องลูกเสือมัคคุเทศก์ Guide Scout


ทำแบบทดสอบออนลน์ที่นี่


ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: