แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ด เรื่องพีระมิด

แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ด เรื่องพีระมิด

แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ด เรื่องพีระมิด

แจกฟรีไฟล์ สื่อการสอน สุด Exclusive โดย ครูมาแล้ว แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ด เรื่องพีระมิด แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ตัวอย่างสื่อ

โหลดไฟล์ PDF ด้านล่าง

สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด
สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด

สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด

พีระมิด คือ วัตถุทรงสามมิติซึ่งฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม มีหน้าทุกหน้า (ผิวข้าง) เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยมีจุดยอดร่วมกันที่จุดหนึ่ง ทั้งนี้ยอดไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน

การเรียกพีระมิด มักเรียกตามชื่อรูปร่างของฐานพีระมิด เช่น

– หากฐานพีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยม จะเรียกว่า พีระมิดฐานสามเหลี่ยม (อาจเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สามเหลี่ยมด้านเท่า หรือสามเหลี่ยมอื่น ๆ ก็ได้)
– หากฐานพีระมิดเป็นรูปสี่เหลี่ยม จะเรียกว่า พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม (อาจเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมอื่น ๆ ก็ได้)
– หากฐานพีระมิดเป็นรูปห้าเหลี่ยม จะเรียกว่า พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม
– หากฐานพีระมิดเป็นรูปหกเปลี่ยม จะเรียกว่า พีระมิดฐานหกเหลี่ยม
– หากฐานพีระมิดเป็นรูป n เหลี่ยม จะเรียกว่า พีระมิดฐาน n เหลี่ยม (n คือ จำนวนเหลี่ยม)

สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด
สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด

สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด
สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด

ดาวน์โหลดไฟล์

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว  รูปภาพ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

แหล่งสื่อค้นข้อมูล : https://ganitasastra.wordpress.com/2013/04/02/pyramid/ สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

**ไม่อนุญาตให้นำไปอัพโหลดใหม่**


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: