ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยว่าที่ร้อยตรี เสรี ทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

คำชี้แจง

1. โปรดใช้ gmail เพื่อความสะดวกในการรับเกียรติบัตร
2. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
4. หลังทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น หากท่านผ่านการทดสอบ 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์ที่ได้ระบุไว้
5. แบบทดสอบนี้พัฒนาโดย ว่าที่ร้อยตรี เสรี ทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ [email protected]

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: