เรียนออนไลน์ ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต by ครูโน๊ต

เรียนออนไลน์ ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต by ครูโน๊ต

เรียนออนไลน์ ฟิสิกส์ ม.5 ไฟฟ้าสถิต by ครูโน๊ต

เรียนออนไลน์ ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต by ครูโน๊ต สำหรับเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือผู้สนใจเรียนออนไลน์เรื่อง ไฟฟ้าสถิต มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดใต้คลิป

ฟิสิกส์ by ครูโน๊ต

รายละเอียดเนื้อหา

  1. ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ep.1(การเสียดสีและการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า)
  2. ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ep.2 (แรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์)
  3. ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ep.3 (แรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์)
  4. ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ep.4 (สนามไฟฟ้า)
  5. ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ep.5 (สนามไฟฟ้า)
  6. ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ep. 6(ศักย์ไฟฟ้า)
  7. ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ep.7(สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ)
  8. ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ep.8(ตัวเก็บประจุและการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม)
  9. ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ep.9 (การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน)

ขอบคุณที่มา: youtube chanal ฟิสิก by ครูโน๊ต

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: