ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษยน 2564

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษยน 2564

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษยน 2564

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษยน 2564 โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวาริชภูมิ

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษยน 2564
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษยน 2564

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

“วันรักการอ่าน” ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็น “เจ้าฟ้านักอ่าน” ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการรู้หนังสือ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติ โดยได้ทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ว่า “ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้” โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ” อำเภอวาริชภูมิและห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: