ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2564

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2564

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2564

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2564 โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 75% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2564
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2564

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2564 จัดทำขึ้นโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี กศน.อำเภอเมืองชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านและสร้างความรู้ ความเข้าใจในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ
ผู้ผ่านการทดสอบ 75% ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการผ่านการทดสอบดังกล่าว

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: