ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 60% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา

ขอขอบคุณ คุณครูแลกดี คุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนณธรรมเป็นผู้ออกแบบทดสอบ
เกณฑ์การรับเกียรติบัตร 60 % ขึ้นไป

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: