ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันจักรี

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันจักรี

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันจักรี

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันจักรี โดยกศน.อำเภอชาติตระการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันจักรี
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันจักรี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ กศน.อำเภอชาติตระการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

คำชี้แจง

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี
– ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
– ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ วันจักรี มีทั้งหมดจำนวน 10 ข้อ
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและทำแบบทดสอบผ่าน 70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร
ท่านจะสามารถรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: