สัมมนาออนไลน์ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานยุค Digital 4.0” วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 โดย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มทร.ธัญบุรี

สัมมนาออนไลน์ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานยุค Digital 4.0” วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 โดย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มทร.ธัญบุรี

สัมมนาออนไลน์ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานยุค Digital 4.0” วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 โดย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มทร.ธัญบุรี

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ สัมมนาออนไลน์ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานยุค Digital 4.0” วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 โดย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

วันเวลาสัมมนา

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 08.30 – 12.00 น.

ช่องทางการอบรม

Zoom Meeting

Link: https://us02web.zoom.us/j/3101000254

Meeting ID: 3101000254

Facebook Live ห้องเรียนสร้างสรรค์ (กรณีห้อง Zoom เต็ม)

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 097 2988727

ที่มา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: