แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย สพป.นครปฐม เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย สพป.นครปฐม เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย สพป.นครปฐม เขต 2

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์รื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย สพป.นครปฐม เขต 2ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย สพป.นครปฐม เขต 2

คำชี้แจง

ผู้เข้าทำแบบทดสอบกรอกที่อยู่อีเมล์ พร้อมทั้งคำนำหน้า ชื่อ นามสกุลให้ถูกต้อง
ถ้าท่านได้คะแนนผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: