อบรมออนไลน์ โครงการ ส่งเสริมทักษะการใช้ นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล วันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 64

อบรมออนไลน์ โครงการ ส่งเสริมทักษะการใช้ นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล วันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 64

อบรมออนไลน์ โครงการ ส่งเสริมทักษะการใช้ นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล วันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 64

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์ โครงการ ส่งเสริมทักษะการใช้ นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล เรื่อง “การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข” วันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 64 เวลา 08.30-16.30 น. โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ลิงก์ลงทะเบียนด้านล่าง

อบรมออนไลน์ โครงการ ส่งเสริมทักษะการใช้ นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล วันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 64
อบรมออนไลน์ โครงการ ส่งเสริมทักษะการใช้ นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล วันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 64

โครงการ ส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล เรื่อง “การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข” โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

***เหมาะสำหรับอาจารย์ มีใบประกาศให้ด้วย

อบรมวันเวลา

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ช่องทางอบรม

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

Meeting ID : 89403451270

Passcoed : 555

หรือเข้าผ่านลิงก์ คลิกที่นี่

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: