นานมีบุ๊คส์ ขอเรียนเชิญ ครูทั้งระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” พร้อมรับเกียรติบัตร

นานมีบุ๊คส์ ขอเรียนเชิญ ครูทั้งระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” พร้อมรับเกียรติบัตร

นานมีบุ๊คส์ ขอเรียนเชิญ ครูทั้งระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” พร้อมรับเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ นานมีบุ๊คส์ ขอเรียนเชิญ ครูทั้งระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” พร้อมรับเกียรติบัตร

นานมีบุ๊คส์ขอเรียนเชิญครูบรรณารักษ์ ครูภาษาไทย ครูปฐมวัยและครูที่สนใจ ทั้งระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

วิทยากร : คุณครูอ้อมขวัญ เวชยชัย ผู้ก่อตั้ง CREAM Bangkok

นานมีบุ๊คส์ ขอเรียนเชิญ ครูทั้งระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในหัวข้อ "เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน" พร้อมรับเกียรติบัตร
นานมีบุ๊คส์ ขอเรียนเชิญ ครูทั้งระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” พร้อมรับเกียรติบัตร

วิธีเข้าร่วมอบรม

อบรมผ่านระบบ Zoom Meeting และ FB:Nanmeebooks Reading Club

วันเวลาอบรม

ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม

  1. คลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน https://forms.gle/FzFwGUHjB8ebPSww5
  2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ขอให้ท่านเข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open Chat เพื่อการสื่อสารและเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม โดยคลิกลิงก์ https://bit.ly/3mvPSz7

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้-27 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ : คุณครูผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรฉบับดาวน์โหลดตามรายชื่อหลังจากยืนยันการเข้าอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Nanmeebooks Reading Club

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: