กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เดือนที่ 10 “นวัตกรรมสื่อสารความสุข” รับชมสดในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เดือนที่ 10 “นวัตกรรมสื่อสารความสุข” รับชมสดในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เดือนที่ 10 “นวัตกรรมสื่อสารความสุข” รับชมสดในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เดือนที่ 10 “นวัตกรรมสื่อสารความสุข” รับชมสดในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ในการสร้างแนวคิดปรับเปลี่ยนวิธีการสอน หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมจัดการเรียนการสอน สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการ และสร้างแนวทางการสนับสนุนโรงเรียน สำหรับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตามบริบท และสามารถเชื่อมต่อความรู้ของครูสู่ชุมชนได้

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อรับวุฒิบัตร ผ่านทาง Website : 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

วิธีการลงทะเบียนและเข้าอบรม

เดือนที่ 10 “นวัตกรรมสื่อสารความสุข”

  • ห้องที่ 1 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจ
  • ห้องที่ 2 แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์
  • ห้องที่ 3 Shopping นวัตกรรมแห่งปัญญา
  • ห้องที่ 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสร้างง่าย
  • ห้องที่ 5 ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ท่านที่เคยสมัครแล้วไม่เดือนก่อนๆ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับ

ชมสดในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

หากท่านใดรายชื่อผิด สามารถแจ้งแก้ไข มาทาง Inbox 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต โดย ขอให้แจ้ง..ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์

ดูปฏิทินฉบับเต็ม คลิกที่นี่

เข้าเว็บโครงการ คลิกที่นี่

เกณฑ์การได้รับวุฒิบัตร

วุฒิบัตรระดับ Classic
เงื่อนไข : เข้าร่วมกิจกรรม/รับชมตามช่องทางที่กำหนด โดยลงทะเบียนเก็บเวลาตามลิ้งที่กำหนดในกิจกรรม (ได้ทุกเดือน ที่เข้าร่วมกิจกรรม)

วุฒิบัตรระดับ Silver
เงื่อนไข : นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไป PLC ภายในโรงเรียน และได้ชิ้นงานเอย่างง่าย โดยการกำกับ ติดตาม และประเมินโดยศึกษานิเทศประจำพื้นที่นั้นๆ

วุฒิบัตรระดับ Gold
เงื่อนไข : ได้รับอนุมัติให้ได้วุฒิบัตรระดับ Classic 6 เดือน จะได้รับอนุมัติ Gold 1 ใบ (2 ใบตลอดกิจกรรม 12 เดือน พิมพ์ได้หลังจบกิจกรรมเดือนที่ 12)

วุฒิบัตรระดับ Platinum
เงื่อนไข : ได้นำชิ้นงาน หรือนวัตกรรม เข้าประลองในสัปดาห์ที่ 10 – 12 โดยผ่านการประเมินจากทีมโค้ช และศึกษานิเทศ ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

ขอขอบคุณโครงการดีๆจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: