เช็คที่นี่ หลักสูตรอมรมออนไลน์ นับชั่วโมงได้

เช็คที่นี่ หลักสูตรอมรมออนไลน์ นับชั่วโมงได้

เช็คที่นี่ หลักสูตรอมรมออนไลน์ นับชั่วโมงได้

ครูมาแล้ว ได้รวบรวม หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงทำวิทยฐานะ ได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ. เช็คที่นี่ หลักสูตรอมรมออนไลน์ นับชั่วโมงได้

สรุปอบรมออนไลน์นับชั่วโมงได้ รายละเอียดด้านล่างตาราง

โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน20 ชั่วโมง
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ12 ชั่วโมง
วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher ป.1 – ป.312 ชั่วโมง
วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher ป.4 – ป.612 ชั่วโมง
วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher ม.1 – ม.320 ชั่วโมง
วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher ม.4 – ม.620 ชั่วโมง
หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา22 ชั่วโมง
หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา15 ชั่วโมง
หลักสูตรอมรมออนไลน์ นับชั่วโมงได้

อบรมออนไลน์ โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ได้ 12 ชั่วโมง

อบรมคุรุสภา
คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ได้ 12 ชั่วโมง

อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (#C4T) รุ่น 2 ทำยังไงบ้าง

อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (#C4T) รุ่น 2 ทำยังไงบ้าง
อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (#C4T) รุ่น 2 ทำยังไงบ้าง

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา เปิดระบบลงทะเบียนอบรมแล้ว เก็บชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพได้ 22 ชั่วโมง

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา เปิดระบบลงทะเบียนอบรมแล้ว เก็บชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพได้ 22 ชั่วโมง
หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา เปิดระบบลงทะเบียนอบรมแล้ว เก็บชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพได้ 22 ชั่วโมง

สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” นับชั่วโมง ว21 ได้ 15 ชั่วโมง

สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” นับชั่วโมง ว21
สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” นับชั่วโมง ว21

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> ตรวจสอบหรือดาวน์โหลดที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: