เชิญร่วม ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21”

เชิญร่วม ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21”

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21”

ครูมาแล้ว ขอนำเสนอ หลักสูตรอบรมออนไลน์ โดย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21”

สมัครและเข้าร่วมการประชุมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และได้วุฒิบัตรกลับไปด้วย

ติดตามรายละเอียดได้ที่

Website : http://wtr.ipst.ac.th/

Facebook : https://facebook.com/WTR.IPST/

E-mail : [email protected]

Tel : 02 3924021 ต่อ 2517


error: