เชิญทำ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “เทคนิคการบริหารหลักสูตรในศตวรรษที่ 21”

เชิญทำ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “เทคนิคการบริหารหลักสูตรในศตวรรษที่ 21”

เชิญทำ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “เทคนิคการบริหารหลักสูตรในศตวรรษที่ 21”

ครูมาแล้ว เชิญทำ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “เทคนิคการบริหารหลักสูตรในศตวรรษที่ 21” ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร "เทคนิคการบริหารหลักสูตรในศตวรรษที่ 21"
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “เทคนิคการบริหารหลักสูตรในศตวรรษที่ 21”

แบบทดสอบนี้ ใช้ทดสอบความรู้จากการศึกษาด้วยตนนเอง หลักสูตร “เทคนิคการบริหารหลักสูตรในศตวรรษที่ 21” จำนวน 20 ข้อ และมีเงื่อนไขในการผ่านโดยต้องมีผลการทดสอบอย่างน้อย 16 ข้อ หรือเท่ากับ 80 % ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ e-mail ตามที่กรอกข้อมูลในแบบทดสอบนี้

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ศึกษาข้อมูลก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: