ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: