เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ ประจำปี 2564 มีเกียรติบัตร

เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ ประจำปี 2564 มีเกียรติบัตร

เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ ประจำปี 2564 มีเกียรติบัตร

ครูมาแล้วขอเชิญ เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ ประจำปี 2564 มีเกียรติบัตรให้

เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ ประจำปี 2564 มีเกียรติบัตร
เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ ประจำปี 2564 มีเกียรติบัตร

นิทรรศการวันครู ประจำปี 2564

   ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอนแนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีหน้าที่สอน อบรมเกี่ยวกับวิชาความรู้ การอ่านเขียน รวมไปถึงการให้ความรู้และแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน (คำว่าครูนั้นมาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต คำว่า “คุรุ” และภาษาบาลี คำว้า “ครุ” , “คุรุ”)

มีนิทรรศการให้เลือกชมมากมาย อาทิ เช่น

พลังครูวิถีใหม่

พลังครูวิถีใหม่

เสวนาวันครู พ.ศ.2564

เสวนาวันครู พ.ศ. 2564

Mide Set กระบวนทัศน์ใหม่ วิธีคิดใหม่

Mide Set กระบวนทัศน์ใหม่ วิธีคิดใหม่

ศาสตร์การสอนการเรียนรู้ใหม่ องค์ความรู้ใหม่

ศาสตร์การสอนการเรียนรู้ใหม่ องค์ความรู้ใหม่

เกณฑ์การรับเกียรติบัตร

  1. เข้าชมนิทรรศการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของนิทรรศการทั้งหมด
  2. ร่วมตอบคำถามประจำนิทรรศการ
  3. โหวตให้คะแนนนิทรรศการที่ท่านเข้าชม

คุณครูต้องทำการลงทะเบียนก่อนเข้านะคะ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่

ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ

เข้าชมนิทรรศการได้ที่

เข้าชมนิทรรศการ

ขอบพระคุณข้อมูลข่าวสาร และรูปภาพ จาก วันครู.com

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: