ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา โดย ศูนย์ปฏิบัติธรรมหัวหินแก้วศิลาธรรม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 75% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา

แบบทดสอบวัดมาฆบูชา จำนวน 15 ข้อ
ท่านต้องทำคะเเนนให้ได้อย่างน้อย 75 % ของข้อสอบจึงจะได้รับเกียรติบัตร
*ระบบจะตรวจสอบและเกียรติบัตรจะส่งไปทาง E-mail ของท่าน*

คณะผู้จัดทำ

นายสราวุธ สีเมฆ ผู้จัดทำ/ออกข้อสอบ
พระอาจารย์หนู สุภาสโก ผู้ตรวจทานรับรองข้อสอบ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: