ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย กศน.อำเภอภูเรือ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย

เกณฑ์การผ่าน 80% (16/20 ข้อ) ได้รับเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: