แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกอาเซียน โดยโรงเรียนประถมนนทรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกอาเซียน โดยโรงเรียนประถมนนทรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกอาเซียน โดยโรงเรียนประถมนนทรี

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกอาเซียน โดยโรงเรียนประถมนนทรี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกอาเซียน โดยโรงเรียนประถมนนทรี

คำชี้แจง แบบทดสอบความรู้ เรื่อง วันอาเซียน มีแบบทดสอบจำนวน ๑๕ ข้อ เป็นแบบเลือกตอบชนิด ๔ ตัวเลือก
หากท่านทำการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตร โดยจะส่งตามที่อยู่อีเมลของท่าน
**โปรดตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของท่าน**

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Iamnam CK

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: