แบบทดสอบออนไลน์ รอบรู้อาเซียน โดยโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ

แบบทดสอบออนไลน์  รอบรู้อาเซียน โดยโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ

แบบทดสอบออนไลน์ รอบรู้อาเซียน โดยโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ รอบรู้อาเซียน โดยโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ รอบรู้อาเซียน โดยโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ

ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจ ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันอาเซียน 8 สิงหาคม แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป.ตรัง เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยเป็นแบบสอบถาม 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ

ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบ ร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตร โดยจะส่งไปทางอีเมลครับ

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ศิธิพงศ์ นวลเมือง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: