แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมอาเซียน โดยโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์  กิจกรรมอาเซียน โดยโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมอาเซียน โดยโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมอาเซียน โดยโรงเรียนไพศาลพิทยาคม  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมอาเซียน โดยโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ #การตอบปัญหาอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับโรงเรียนไพศาลพิทยาคม จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน

โดยที่ท่านต้องทำให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปถึงจะได้รับเกียรติบัตรทางโรงเรียนจะเปิดให้ทำไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: