แบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

 แบบทดสอบออนไลน์ ประชาคมอาเซียน ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
แบบทดสอบออนไลน์ ประชาคมอาเซียน ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
 แบบทดสอบออนไลน์ อาเซียนในมิติประวัติศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
แบบทดสอบออนไลน์ อาเซียนในมิติประวัติศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
 แบบทดสอบออนไลน์ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
แบบทดสอบออนไลน์ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

ขอเชิญนักเรียนและบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับเกียรติบัตรของกิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนวันที่ 2-8 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เมื่อผู้ร่วมทดสอบทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 ผู้ร่วมทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ติดตามทุกความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้ที่เพจ Social studies ศึกษานารีวิทยา

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Social studies ศึกษานารีวิทยา

สอบผ่านร้อยละ 80 ผู้ร่วมทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ชื่อเกียรติบัตรลิ้งก์เข้าทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบออนไลน์ ประชาคมอาเซียนเข้าทำแบบทดสอบที่นี่
แบบทดสอบออนไลน์ อาเซียนในมิติประวัติศาสตร์ เข้าทำแบบทดสอบที่นี่
แบบทดสอบออนไลน์ อาเซียนในมิติวัฒนธรรมเข้าทำแบบทดสอบที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: