ขอเชิญ แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง อันตรายจากไฟฟ้า

ขอเชิญ แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง อันตรายจากไฟฟ้า

ขอเชิญ แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง อันตรายจากไฟฟ้า

ครูมาแล้ว ขอเชิญ แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง อันตรายจากไฟฟ้า ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่อง อันตรายจากไฟฟ้า
ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่อง อันตรายจากไฟฟ้า

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“อันตรายจากไฟฟ้า” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: