อบรมออนไลน์ “มหัศจรรย์ปลุกพลังบวกในตัวคุณ”โดย อ.อัชฌา หลิ่วเจริญ (อ.ปุ๊กกี้) อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อบรมพร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ ไม่มีค่ายใช้จ่าย

อบรมออนไลน์ “มหัศจรรย์ปลุกพลังบวกในตัวคุณ”โดย อ.อัชฌา หลิ่วเจริญ (อ.ปุ๊กกี้) อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อบรมพร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ ไม่มีค่ายใช้จ่าย

อบรมออนไลน์ “มหัศจรรย์ปลุกพลังบวกในตัวคุณ”โดย อ.อัชฌา หลิ่วเจริญ (อ.ปุ๊กกี้) อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อบรมพร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ ไม่มีค่ายใช้จ่าย

ครูมาแล้ว ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ “มหัศจรรย์ปลุกพลังบวกในตัวคุณ”โดย อ.อัชฌา หลิ่วเจริญ (อ.ปุ๊กกี้) อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อบรมพร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ ไม่มีค่ายใช้จ่าย

หัวข้อ “มหัศจรรย์ปลุกพลังบวกในตัวคุณ” โดย อ.อัชฌา หลิ่วเจริญ (อ.ปุ๊กกี้) อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานหลักสูตร ระบบคิดวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

เสาร์ที่ 20 มีนาคมนี้ เวลา 14.00-16.00 น.

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านZOOM

Meeting id : 99962230227
Password : 072

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: