ขอเชิญ อบรมออนไลน์ ฟรี!! สำหรับบุคคลทั่วไป โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 หลักสูตร

ขอเชิญ อบรมออนไลน์ ฟรี!! สำหรับบุคคลทั่วไป โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 หลักสูตร

ขอเชิญ อบรมออนไลน์ ฟรี!! สำหรับบุคคลทั่วไป โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 หลักสูตร

ครูมาแล้ว ขอเชิญ อบรมออนไลน์ ฟรี!! สำหรับบุคคลทั่วไป โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 หลักสูตร

อบรมออนไลน์ ฟรี!! สำหรับบุคคลทั่วไป โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 หลักสูตร
อบรมออนไลน์ ฟรี!! สำหรับบุคคลทั่วไป โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 หลักสูตร

หลักสูตรการอบรม

วันที่  12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. หัวข้อ “Font มันต้องมี” ด้วยลายมือตัวเอง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. หัวข้อ Infografic อย่างง่ายด้วย Canva

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น. หัวข้อ “PowerPoint” เพื่องานประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น. หัวข้อ เรียน&ประชุมออนไลน์ โดยใช้ Line PC

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น. หัวข้อ โปสเตอร์สวยด้วย Photoshop

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น. หัวข้อ สืบค้นหนังสืออนไลน์ (OPAC)

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น. หัวข้อ อย่างไรกับบรรณานุกรมและการอ้างอิง

วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. หัวข้อ EndNote ง่ายสำหรับงานวิจัย

คำแนะนำขั้นตอนการเข้าอบรมออนไลน์ 

1. ให้ผู้อบรมตรวจสอบวัน และเวลาของแต่ละหลักสูตรครับ
2. ก่อนเรียนตรวจเช็คระดับสัญญาเครือข่าย และนั่งเรียนในสถานที่ตั้งที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครับ
3. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าห้องเรียนออนไลน์ในเวลา 13:20 น. และเริ่มเรียนเวลา 13:30 น. ในทุกครั้งครับ
4. เข้าห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Meet ได้ที่เว็บ https://meet.google.com/svr-satv-fwc
5. ก่อนเข้าห้องเรียนกรุณาปิดไมค์ไว้ก่อนหากยังไม่มีคำถาม และผู้เข้าอบรมต้องอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุดการเรียนครับ
6. เวลาบรรยายอาจขยายเวลาตามความเหมาะสมของวิทยากร โดยหลังบรรยายเสร็จสามารถถามตอบกับวิทยากรได้ไม่เกิน 10 นาทีครับ
7. หลังจากสิ้นสุดการเรียนและการถามตอบ ผู้ควบคุมจะส่ง Link URL ในช่อง Chat ของห้องเรียนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนและทดสอบหลังเรียนครับ
8. การลงทะเบียนก่อนทำแบบทดสอบให้ใส่ “ชื่อ-สกุลจริง” และตรวจสอบให้ถูกต้อง และใส่อีเมล์ปัจจุบันที่ยังสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ เพราะระบบจะส่งใบประกาศณียบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบ PDF ไฟล์ไปยังอีเมล์ที่ระบุครับ
9. มีเวลาทำแบบทดสอบหลังจากส่ง Link ให้ใน Chat เป็นเวลาไม่เกิน 30 นาที โดยผู้ควบคุมจะแจ้งเวลาเริ่มทำและสิ้นสุดให้ทราบก่อนทดสอบครับ
10. แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัยจำนวน 10 ข้อ เมื่อได้คะแนนตั้งแต่ 6 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านการทดสอบ (ส่งคำตอบได้เพียงครั้งเดียว และดูคะแนนได้หลังจากส่งคำตอบ) หลังจากนั้นระบบจะส่งระบบจะส่งใบประกาศณียบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบ PDF ไฟล์ไปยังอีเมล์ที่ระบุครับ
11. ผู้เข้าอบรมจะสามารถเรียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร แต่สามารถลงทะเบียนและเข้าทดสอบได้ครั้งเดียวในแต่ละครั้งเท่านั้น และไม่มีเข้าทดสอบย้อนหลังนะครับ
12. หากเกิดปัญหาในขณะวิทยากรบรรยายสอบถามปัญญากับผู้ควบคุมได้ในช่อง Chat เปิดไมค์และกล้องสอบถามได้หลังจากจบการบรรยายนะครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook เพจ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: