อบรมออนไลน์พร้อมรับเกียรติ กับ พว. แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

อบรมออนไลน์พร้อมรับเกียรติ กับ พว. แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

อบรมออนไลน์พร้อมรับเกียรติ กับ พว. แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

ครูมาแล้ว ขอเสนอคอร์สอบรมออนไลน์น่าสนใจ อบรมออนไลน์พร้อมรับเกียรติ กับ พว. แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ รองรับเกณฑ์การประเมินสำหรับครู

อบรมออนไลน์ กับ พว. แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active
อบรมออนไลน์ กับ พว. แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active

รุ่นที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียนง่าย ๆ โดยสแกน QR code หรือสมัครที่

ลงทะเบียนอนนไลน์

หลักสูตรอบรมณ์อื่น ๆ จาก พว.

มีข้อสงสัยสามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายพัฒนาโครงการอบรม โทร 0-2243-8000 ต่อ 6301,5402,5301

ขอบคุณที่มา และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: