อบรมออนไลน์​ “การจัดการศึกษาเรียนรวม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างไร ให้มีคุณภาพ” วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 66

อบรมออนไลน์​ “การจัดการศึกษาเรียนรวม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างไร ให้มีคุณภาพ” วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 66

อบรมออนไลน์​ “การจัดการศึกษาเรียนรวม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างไร ให้มีคุณภาพ” วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 66

ครูมาแล้ว แนะนำ อบรมออนไลน์​ “การจัดการศึกษาเรียนรวม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างไร ให้มีคุณภาพ” โดย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. รับเกียรติบัตร

ลิงก์ลงทะเบียนด้านล่าง

อบรมออนไลน์​ "การจัดการศึกษาเรียนรวม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างไร ให้มีคุณภาพ" วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 66

ขอเชิญท่านผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง ทุกสังกัด และนักศึกษาวิชาชีพครู เข้าร่วม สัมมนาวิชาการทางการศึกษาพิเศษออนไลน์ เรื่อง “การจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างไรให้มีคุณภาพ”

ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น.

หัวข้อ วิทยากร และกำหนดการ

  1. ปาฐกถาพิเศษ เวลา 08.30-9.00 น. โดย ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.บัญชา สำรวยรื่น คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
  2. “การคัดกรองและคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) บกพร่องทางสติปัญญา (ID) และสมาธิสั้น (ADHD) เวลา 09.00-12.00 น.
    โดย ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์อนุสาขาพัฒนาและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
  3. “การจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) อย่างมีคุณภาพ” เวลา 13.00-16.00 น.
    โดย อาจารย์ ดร.สมพร หวานเสร็จ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาตร์ ม.ขอนแก่น และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ

*หลังการสัมมนา ผ่านตามหลักเกณฑ์การสัมมนา ท่านจะได้รับเกียรติบัตรจาก คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

*เข้าร่วมกลุ่ม LINE OpenChat อบรม “สัมมนาการศึกษาพิเศษ มรพส.2023” https://line.me/ti/g2/Mm1EGG0rUG59pLG__gioOlaL1SRzVB-thDfZ9Q?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: