สมศ. เชิญรับชม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์

สมศ. เชิญรับชม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์

สมศ. เชิญรับชม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์

ครูมาแล้ว ขอเสนอกิจกรรมออนไลน์น่าสนใจ สมศ. เชิญรับชม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ หัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม”

สมศ. เชิญรับชม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์
สมศ. เชิญรับชม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์

เชิญรับชมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ จากการประเมินความพึงพอใจ (ปิดรับแบบประเมินเวลา 18.00 น.)

ผ่านช่องทาง Facebook Live : สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ที่มา สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: