สทศ. อบรมออนไลน์ฟรี บทเรียนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 3 หลักสูตร เพิ่มค่าตอบแทนคุมสอบ

สทศ. อบรมออนไลน์ฟรี บทเรียนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 3 หลักสูตร เพิ่มค่าตอบแทนคุมสอบ

สทศ. อบรมออนไลน์ฟรี บทเรียนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 3 หลักสูตร เพิ่มค่าตอบแทนคุมสอบ

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สทศ. อบรมออนไลน์ฟรี บทเรียนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 3 หลักสูตร เพิ่มค่าตอบแทนคุมสอบ

สทศ. อบรมออนไลน์ฟรี บทเรียนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 3 หลักสูตร นับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

เมื่อผ่านการอบรม และทดสอบได้ประกาศนียบัตร ขั้นที่ 2 จะได้ค่าตอบแทนคุมสอบเพิ่ม รายละเอียดดังนี้

3 หลักสูตร มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ดังนี้

หลักสูตรกรรมการคุมสอบ

หลักสูตรกรรมการกลาง

หลักสูตรหัวหน้าสนามสอบ

ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถในการดำเนินการจัดสอบทดสอบจาก สทศ. โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
1.ศึกษาด้วยตนเองจากชุดการเรียนรู้ ครบตามเวลาที่กำหนดและผ่านการประเมินผลจากการทดสอบ ในตำแหน่งที่เลือกศึกษา ด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป (ได้รับประกาศนียบัตร ขั้นที่ 1)
2.ผ่านการทดสอบความรู้ที่ สทศ. กำหนด (ได้รับประกาศนียบัตร ขั้นที่ 2)

ดาวน์โหลด แบบรายงานการปฏิบัตรงานฯโครงงานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ

ที่มา สทศ.
ขอบคุณรูปภาพจาก www.kapook.com

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: