อักษรเจริญทัศน์ แจกฟรี ไฟล์ข้อสอบ ทุกวิชาทุกระดับชั้น ต้อนรับเทศกาลสอบ ทั้งกลางภาคและปลายภาค

อักษรเจริญทัศน์ แจกฟรี ไฟล์ข้อสอบ ทุกวิชาทุกระดับชั้น ต้อนรับเทศกาลสอบ ทั้งกลางภาคและปลายภาค

อักษรเจริญทัศน์ แจกฟรี ไฟล์ข้อสอบ ทุกวิชาทุกระดับชั้น ต้อนรับเทศกาลสอบ ทั้งกลางภาคและปลายภาค

ครูมาแล้ว ขอเสนอ อักษรเจริญทัศน์ แจกฟรี ไฟล์ข้อสอบ ทุกวิชาทุกระดับชั้น ต้อนรับเทศกาลสอบ ทั้งกลางภาคและปลายภาค

อักษรเจริญทัศน์ แจกฟรี ไฟล์ข้อสอบ ทุกวิชาทุกระดับชั้น ต้อนรับเทศกาลสอบ ทั้งกลางภาคและปลายภาค

– ข้อสอบทุกชุดมีตารางวิเคราะห์ข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด

– ข้อสอบอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ท้ายเอกสาร มีเฉลยและเฉลยละเอียด สามารถนำไปอธิบายผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น

ก่อนอื่นต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.aksorn.com

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก “บัญชีอักษร”

ข้อสอบระดับประถมศึกษา

ภาษาไทย
ป.1 : https://bit.ly/3s7ulPI
ป.2 : https://bit.ly/3lS4Bpv
ป.3 : https://bit.ly/2VKhnv8
ป.4 : https://bit.ly/3lRzASE
ป.5 : https://bit.ly/3yHbBJt
ป.6 : https://bit.ly/3jO16Ot

คณิตศาสตร์
ป.1 : https://bit.ly/3lWmBPA
ป.2 : https://bit.ly/3CFCHmz
ป.3 : https://bit.ly/3fUq0ut
ป.4 : https://bit.ly/2VEt3QK
ป.5 : https://bit.ly/3fQG0O2
ป.6 : https://bit.ly/3xBZMTI

วิทยาศาสตร์ฯ
ป.1 : https://bit.ly/3jLjcQR
ป.2 : https://bit.ly/3CANU7X
ป.3 : https://bit.ly/2U6GiIX
ป.4 : https://bit.ly/3s5qtyV
ป.5 : https://bit.ly/3jO1GM9
ป.6 : https://bit.ly/3lTqIfw

สังคมศึกษาฯ
ป.1 : https://bit.ly/3yGcWQJ
ป.2 : https://bit.ly/2VLEEx3
ป.3 : https://bit.ly/3CNeevU
ป.4 : https://bit.ly/2U63Xt2
ป.5 : https://bit.ly/3iBFghH
ป.6 : https://bit.ly/3seR4cP

อังกฤษ
ป.1 : https://bit.ly/3s8GSmj
ป.2 : https://bit.ly/3ArJbUe
ป.3 : https://bit.ly/3xAPOlu
ป.4 : https://bit.ly/37yXCK0
ป.5 : https://bit.ly/3CCNyxL
ป.6 : https://bit.ly/3yGJ1ry

สุขศึกษาและพลศึกษา
ป.1 : https://bit.ly/3seRVdx
ป.2 : https://bit.ly/3jGUgtX
ป.3 : https://bit.ly/3fRF7F9
ป.4 : https://bit.ly/3lPcigg
ป.5 : https://bit.ly/3jI4J8y
ป.6 : https://bit.ly/37DaDBW

ศิลปะและดนตรี
ป.1 : https://bit.ly/3AwuiQv
ป.2 : https://bit.ly/2VLb2zZ
ป.3 : https://bit.ly/3xArsbh
ป.4 : https://bit.ly/3CCPshT
ป.5 : https://bit.ly/3iBOHhd
ป.6 : https://bit.ly/37w7pR1

ข้อสอบระดับมัธยมศึกษา

ภาษาไทย
ม.1 : https://bit.ly/3yCvwcs
ม.2 : https://bit.ly/3AwY1ZQ
ม.3 : https://bit.ly/3jEwrmu
ม.4 : https://bit.ly/3jMAI7h
ม.5 : https://bit.ly/37Ntuux
ม.6 : https://bit.ly/3m0httE

คณิตศาสตร์
ม.1 : https://bit.ly/2Xj5ayw
ม.2 : https://bit.ly/3iCoTS4
ม.3 : https://bit.ly/3Aw5ubp

วิทยาศาสตร์ฯ
ม.1 : https://bit.ly/3fSGnHP
ม.2 : https://bit.ly/37Dcg2w
ม.3 : https://bit.ly/3AwZ38a

สังคมศึกษาฯ
ม.1 : https://bit.ly/3s80Z3J
ม.2 : https://bit.ly/3iEarbW
ม.3 : https://bit.ly/3AwZIGG

อังกฤษ
ม.1 : https://bit.ly/3yyjLUt
ม.2 : https://bit.ly/3xCrAar
ม.3 : https://bit.ly/37DcKWo
ม.4 : https://bit.ly/3xEbcX1
ม.5 : https://bit.ly/3iEazYY
ม.6 : https://bit.ly/3yHiuuu

สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1 : https://bit.ly/2VJCTAi
ม.2 : https://bit.ly/3jMSZkW
ม.3 : https://bit.ly/3fQqiSY

ศิลปะและดนตรี
ม.1 : https://bit.ly/3yFtPLk
ม.2 : https://bit.ly/3jIwhdJ
ม.3 : https://bit.ly/3iCq5ow

สามารถดาวน์โหลดไฟล์อื่นๆ ได้ที่ www.aksorn.com/download

ขอขอบคุณ อักษรเจริญทัศน์ อจท.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: