ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก โดย ศูนย์วิทยาศาสน์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: