ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ 5 หลักสูตร จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ 5 หลักสูตร จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ 5 หลักสูตร จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ 5 หลักสูตร จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาสำหรับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ชื่อหลักสูตรเข้าทำแบบทดสอบ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการจัดการศึกษาพิเศษเข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่
2. จิตวิทยาสำหรับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมธาราบำบัดและกิจกรรมอาชาบำบัดเข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะและดนตรีเข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมเข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ : 043-239055

โทรสาร : 043-239073

E-Mail : [email protected]

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: