ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณ”

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณ”

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณ”

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณ” โดย โรงเรียนบ้านสลักได สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1

เกณฑ์การผ่าน 80% (8/10 ข้อ) เมื่อสอบผ่านท่านจะได้รับเกียรติบัตร ผ่านทางอีเมล ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

ทำแบบทดสอบออนไลน์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: