ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยสพป.นครราชสีมา เขต 5 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560

แบบทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (เปิดระบบให้ทำแบบทดสอบ 08.00 น. – 12.00 น. ของทุกวัน)

คำชี้แจง

1.โปรดตรวจสอบการสะกดที่อยู่อีเมล์ให้ถูกต้อง หากสะกดผิดระบบจะไม่สามารถส่งเกียรติบัตรให้ได้
2. แบบทดสอบชุดนี้ จำกัดเพียง Google User ละครั้งเท่านั้น
3. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ
4. หลังทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น หากท่านผ่านการทดสอบ 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์ที่ได้ระบุไว้

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: