ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ทำแบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เพื่อรับมอบเกียรติบัตรออนไลน์ จาก สพม.10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: