ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เ ขต 2 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรฐานสมรรถนะนี้ นับเป็นหลักสูตรที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเรียนรู้ของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วละมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ซึ่งถ้าหลักสูตรได้ถูกประยุกต์และนำมาใช้ในระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตัวเองและประเทศชาติได้

คำชี้แจง

แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ

http://www.trueplookpanya.com/blog/content/79321
http://anyflip.com/lfvu/zlnm/

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ผู้ดูแลระบบ ID-Line yongyee7269

ที่มา และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://sites.google.com/phichit2.go.th/phichit2learning/competency-standards

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: