ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560
ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560

กรุณาตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นจะไม่ได้เกียรติบัตร และ ต้องผ่าน 70 % ขึ้นนะคะ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: