ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐


ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐


คำชี้แจง

เมื่อท่านทำข้อสอบ ผ่านร้อยละ 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง Email ที่ระบุไว้
– ระบบสามารถส่งเกียรติบัตรให้ผู้ที่สอบผ่านได้วันละ 100 ท่าน
– เมื่อครบตามกำหนดระบบจะปิดการทำแบบทดสอบ และจะเปิดอีกครั้งในวันถัดไป

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่
ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: