ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม

คำชี้แจง

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นแบบทดสอบที่โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครูในรูปแบบออนไลน์ และเมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณ์การประเมินร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล หากท่านไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้กรุณารอระบบเปิดในเวลา 09.45 น. ในวันถัดไป แบบทดสอบนี้รับได้วันละ 150 คน (เนื้อหาที่มากออกข้อสอบนั้น เป็นเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560)

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: