ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู ๒๕๐๐)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู ๒๕๐๐)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู ๒๕๐๐)

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู ๒๕๐๐) ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเกิดฝน

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“การเกิดฝน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: