โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ในซีรีส์ที่ 4 กับ “การเขียนแผน ควรฝึก” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ในซีรีส์ที่ 4 กับ “การเขียนแผน ควรฝึก” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ในซีรีส์ที่ 4 กับ “การเขียนแผน ควรฝึก” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ในซีรีส์ที่ 4 กับ “การเขียนแผน ควรฝึก” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท

ลิงก์สมัครด้านล่าง

อบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน”

ภายใต้กรอบเนื้อหาสาระ

✅ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜)
✅หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กับการเชื่อมโยงสมรรถนะสำคัญ
✅Hands-On การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
✅นำเสนอผลงาน และ Micro Teaching

📚ระดับปฐมวัย: วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2565
.
🕐เวลา 13.00-16.00 น.
✨วิทยากร: อ.อริสา โสคำภา
หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่านต่อหลักสูตร! (หลักสูตรปฐมวัย)

อบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน”

ระดับประถมฯ: วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2565

.

🕘เวลา 09.00-12.00 น.

✨วิทยากร: ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการออกแบบการเรียนรู้

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด.

.

♢วิทยาศาสตร์: คุณวราภรณ์ นีรพันธ์

♢คณิตศาสตร์: คุณประทิพย์ บุญต่อ

♢วิทยาการคำนวณ: คุณศศิธร จันทร์โต

.

🕐เวลา 13.00-16.00 น.

✨วิทยากร: ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการออกแบบการเรียนรู้

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด.

.

🟡ภาษาไทย: คุณนารีรัตน์ บุญสม

🟣ภาษาอังกฤษ: คุณสมใจ อรุณชาติตระกูล

🟤สังคมศึกษา: คุณจิราภรณ์ นวลมี

.

.

📚ระดับมัธยมฯ: วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2565

.

🕘เวลา 09.00-12.00 น.

✨วิทยากร: ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการออกแบบการเรียนรู้

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

.

♢วิทยาศาสตร์: คุณวันเฉลิม กลิ่นศรีสุข

♢คณิตศาสตร์: คุณวรรณทัศน์ เลิศอภิสิทธิ

♢วิทยาการคำนวณ: คุณสุระเดช บงเรือน

.

🕐เวลา 13.00-16.00 น.

✨วิทยากร: ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการออกแบบการเรียนรู้

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด.

.

🟡ภาษาไทย: คุณพิชญาพร เพชรรัตน์

🟣ภาษาอังกฤษ: คุณธีระรัฐ ทองบุญมา

🟤สังคมศึกษา: คุณจิราภรณ์ นวลมี

รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่านต่อหลักสูตร! (หลักสูตรประถมและมัธยม)

*หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมควรอบรมต่อเนื่องตามลำดับซีรีส์เพื่อความเข้าใจ และพร้อมสำหรับซีรีส์ถัดไป
รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่านต่อหลักสูตร!
🙌พร้อมรับประกาศนียบัตร 3 ชม.
🎯สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายอบรม และกิจกรรมพิเศษ
☎️เบอร์ติดต่อ 097-281-9905/086-341-8002

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: