อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล รุ่น 2 ผ่าน CHULA MOOC

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล รุ่น 2 ผ่าน CHULA MOOC

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล รุ่น 2 ผ่าน CHULA MOOC

ครูมาแล้ว ขอเสนอ อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล รุ่น 2 ผ่าน CHULA MOOC

หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 : หลักการแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกรอบกฎหมาย

บทที่ 2 : รู้จริง ใช้เป็นเน้นประโยชน์ Social Media แพลตฟอร์มใหม่อย่างสร้างสรรค์

บทที่ 3 : รู้เทคนิค คนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์คน

บทที่ 4 : รู้เท่าทันการค้าออนไลน์ใช้งานอย่างมืออาชีพ

ช่วงเวลาเรียน

เริ่มลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 2564
เริ่มเรียนได้ 2 พฤษภาคม 2564
สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2564

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

สมัครและเข้าอบรม คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: