เผยแพร่ สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้าง Google form เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูวรวัฒน์ ศรีสุริยชัย

เผยแพร่ สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้าง Google form เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูวรวัฒน์ ศรีสุริยชัย

เผยแพร่ สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้าง Google form เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูวรวัฒน์ ศรีสุริยชัย

ครูมาแล้ว ขอนำเสนอ สื่อการสอน เรื่อง การสร้าง Google form เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูวรวัฒน์ ศรีสุริยชัย

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ผู้จัดทำ : คุณครูวรวัฒน์ ศรีสุริยชัย โรงเรียนบ้านโคกตาพรม

สื่อการสอน รวบรวมโดย ครูมาแล้ว  แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ทำชิ้นงาน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

error: