เปิดลงทะเบียน คอร์สอบรมออนไลน์ “สื่อสร้างสรรค์” แห่งศตวรรษที่ 21 (สำหรับครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ปฐมวัย และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา) โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท. อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

เปิดลงทะเบียน คอร์สอบรมออนไลน์ “สื่อสร้างสรรค์” แห่งศตวรรษที่ 21 (สำหรับครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ปฐมวัย และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา)  โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท. อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

เปิดลงทะเบียน คอร์สอบรมออนไลน์ “สื่อสร้างสรรค์” แห่งศตวรรษที่ 21 (สำหรับครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ปฐมวัย และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา) โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท. อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

อจท. เปิดลงทะเบียน คอร์สอบรมออนไลน์ “สื่อสร้างสรรค์” แห่งศตวรรษที่ 21 (สำหรับครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ปฐมวัย และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา) โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท. อบรมฟรี มีเกียรติบัตร อบรมนี้ที่จะทำให้ครูระดับ ศพด.-ปฐมวัย-ประถมศึกษา ได้ฝึกจริง ทำจริง สอนได้จริง! กับคอร์สอบรมออนไลน์ “สื่อสร้างสรรค์” แห่งศตวรรษที่ 21 : เรียนรู้ประสบการณ์ ปลูกฝังทักษะสำคัญ ส่งเสริมพัฒนาการครบรอบด้าน (สำหรับครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ปฐมวัย และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา)

เนื้อหาจัดเต็ม 8 หลักสูตร เน้นกิจกรรม พร้อมแนวทางการใช้สื่อฯ เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ นำไปใช้ได้จริง! โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ลงทะเบียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ระดับประถมศึกษา : วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า 09.00 น. – 12.00 น. หัวข้อ : “สื่อ STEM” กับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย ดร.ศศิธร เขียวกอ

ลงทะเบียนช่วงเช้า

ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ : “สื่อวิทยาศาสตร์” กับการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom โดย ดร.ศศิธร เขียวกอ

ลงทะเบียนช่วงบ่าย

ระดับศพด.-ปฐมวัย : วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า 09.00 น. – 12.00 น. หัวข้อ : “สื่อ Unplugged Coding” กับการปูพื้นฐานทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดย อ.เอกรินทร์ สี่มหาศาล

ลงทะเบียนช่วงเช้า

ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ : จากของเล่นสู่ “สื่อพัฒนาทักษะทางสมอง” โดย คุณวิชุดา ศรีราชา

ลงทะเบียนช่วงบ่าย

ระดับประถมศึกษา : วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า 09.00 น. – 12.00 น. หัวข้อ : “สื่อคณิตศาสตร์ เสริมความรู้” ยกระดับทักษะคิดคำนวณ วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ โดย อ.ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต

ลงทะเบียนช่วงเช้า

ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.หัวข้อ : “สื่อสนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์” กับการกระตุ้นการรักการอ่าน และการรู้หนังสือ โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ 

ลงทะเบียนช่วงบ่าย

ระดับประถมศึกษา : วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า 09.00 น. – 12.00 น. หัวข้อ : “สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ” เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โดย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ลงทะเบียนช่วงเช้า

ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ : “สื่อเตรียมความพร้อมภาษาไทย” สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โดย ดร.สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช

ลงทะเบียนช่วงบ่าย

รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม!

จำกัดเพียง 500 ท่านต่อหลักสูตร เท่านั้น!!
พร้อมรับใบ Certificate รับรองการอบรมออนไลน์ หลักสูตร 3 ชั่วโมง จากอักษร!!

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ

เบอร์ติดต่อ 02-622-2999 ต่อ 1514, 1634
หรือ e-mail : [email protected]

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: