ดาวน์โหลด สื่อการสอนฟรี แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วป.1-6

ดาวน์โหลด สื่อการสอนฟรี แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วป.1-6

ดาวน์โหลด สื่อการสอนฟรี แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วป.1-6 มีหลายเล่ม ให้คุณครูนำไปพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วให้กับนักเรียน

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วป.1-6 นี้ จัดทำขึ้นโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนคิดเลขได้อย่างถูกต้อง โดยเรียงแบบฝึกจากง่ายไปยาก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง

การทำแบบฝึก ขอให้นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกแต่ละชุดด้วยความตั้งใจ ตามเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจคำตอบเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนำคะแนนที่ได้บันทึกลงในแบบบันทึกความก้าวหน้า

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

error: