แบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร จาก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

แบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร จาก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

แบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร จาก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร จาก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

  1. 10 สมุนไพรพื้นบ้านต้านโควิด-19
ตัวอย่างเกียรติบัตร 10 สมุนไพรพื้นบ้านต้านโควิด-19

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

2. โคก หนอง นา โมเดล

ตัวอย่างเกียรติบัตร โคก หนอง นา โมเดล

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

3. เกษตรธรรมชาติ

ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่อง เกษตรธรรมชาติ
ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่อง เกษตรธรรมชาติ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

4. 30 ตารางวาสู้วิกฤตโควิด-19

ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่อง 30 ตารางวาสู้วิกฤตโควิด-19

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้สันนิษฐานว่าเต็มจำนวน เกียรติบัตรไม่สามารถส่งออกได้ สามารถทำได้ดังนี้
4.1) ทำใหม่ในวันพรุ่งนี้
4.2) ติดต่อขอเกียรติบัตรจากผู้จัดทำ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: