แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อม โดย โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อม โดย โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อม โดย โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อม โดย โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 80 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อม โดย โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

คำชี้แจง

แบบทดสอบฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ แบบทดสอบฉบับนี้มีคำถามทั้งสิ้น 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน หากท่านได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ติดต่อที่ผู้จัดทำได้ที่ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: